Tôi là Luật sư Hoàng Đạo | Luật sư Kinh tế | Đại diện sở hữu trí tuệ | Luật Nhiệt Tâm

"Không có sự gấp gáp, không có động lực - không có gì buộc bạn phải dậy sớm để theo đuổi mục tiêu, và chắc chắn không có gì hấp dẫn bạn thức khuya khi công việc chưa hoàn thành. Bạn quá thoải mái với vị trí của mình trong đời và điều này cản trở bạn tiến về phía trước." - Adam Sicinski

Về tôi Sự nghiệp của tôi

Bài viết mới nhất