Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ công bố của doanh nghiệp giống như một “tấm vé” để sản phẩm được lưu hành trên thị trường. Đồng thời, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

Tuỳ từng loại sản phẩm mà hồ sơ, trình tự, thủ tục, cũng như Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thụ lý khác nhau:

  • Công bố tiêu chuẩn chất lượng/đăng ký lưu hành mỹ phẩm
  • Công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khác

Với thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm, Tư vấn Luật NT & PARTNERS sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau: 

  • Tư vấn các bước công bố chất lượng hàng hoá;
  • Soạn thảo hồ sơ tự công bố tiêu chuẩn cơ sở;
  • Nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở, mẫu sản phẩm cần xét nghiệm, hoặc thẩm định;
  • Đặt lịch cơ quan Nhà nước đến kiểm tra doanh nghiệp;
  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký chất lượng sản phẩm