NT & PARTNERS – Đất nước ta đang từng bước hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nên việc thành lập doanh nghiệp đã trở thành một nhu cầu thiêt yếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp do tư vấn luật NT & PARTNERS cung cấp sẽ giúp các bạn khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. 

Với tư cách của một nhà tư vấn tận tâm của Quý khách hàng, Tư vấn NT & PARTNERS sẽ có các dịch vụ hỗ trợ quan trọng dành cho Quý khách hàng.

Trách nhiệm của Tư vấn NT & PARTNERS trước khi thành lập

Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners) sẽ thực hiện hoàn thành Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hoàn chỉnh cho Quý Công ty, bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn, kiểm tra tên đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng, quy chuẩn ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn xây dựng vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của các thành viên
 • Tư vấn và chuẩn hóa bộ điều lệ chuẩn của doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và hoàn thiện Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp (Khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các tài liệu, thông tin chính xác (theo yêu cầu thông tin gửi kèm), chúng tôi sẽ có trách nhiệm hoàn chỉnh Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh nói trên

Sau khi chuẩn bị và chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ thành lập nói trên, Công ty Brandco sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc đăng ký xin thành lập Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nói tại phần 1.

Trách nhiệm của Tư vấn NT & PARTNERS sau thành lập

 • Tư vấn chính sách thuế hiện hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn thuế Giá trị gia tăng
 • Tư vấn kê khai thuế
 • Tư vấn và hoàn thiện Bộ hồ sơ Nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: Điều lệ Doanh nghiệp, Danh sách thành viên, Giấy chứng nhận Vốn góp, các Quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý của doanh nghiệp…
 • Tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty 01 năm sau thành lập